Zwiększ efektywność

wykorzystania stanowiska pracy

Dzięki danym o zajętości stanowisk pracy możesz usprawnić procesy, ograniczyć przestoje i zwiększyć produktywność twojego zakładu.

Sky Vision
Sky Vision

O narzędziu

Czym jest sky vision?

Aplikacja sky vision wykorzystując nagrania z kamer i algorytmy do rozpoznawania ludzi monitoruje obłożenie lub zajętość stanowiska pracy na produkcji lub magazynie. 

Pomiar jest dokonywany w sposób ciągły i bez obciążeń dla osób pracujących na stanowisku. Pozwala to na sprawdzenie, czy jest ono optymalnie wykorzystywane, czy pracownik nie jest zmuszony opuszczać stanowiska, bo brakuje mu np. materiału do wykonywania zadania.

System może korzystać z kamer już znajdują się na produkcji (CCTV). 

Aplikacja sky vision

Aplikacja sky vision wykorzystując nagrania z kamer i algorytmy do rozpoznawania ludzi monitoruje obłożenie lub zajętość stanowiska pracy na produkcji lub magazynie. 

Pomiar jest dokonywany w sposób ciągły i bez obciążeń dla osób pracujących na stanowisku. Pozwala to na sprawdzenie, czy jest ono optymalnie wykorzystywane, czy pracownik nie jest zmuszony opuszczać stanowiska, bo brakuje mu np. materiału do wykonywania zadania.

System może korzystać z kamer już znajdują się na produkcji (CCTV). 

Jak działa sky vision?

Przebieg procesu

Kamera rejestruje zdarzenie na stanowisku 

Plik wideo z recordera lub z kamery jest przesyłany do aplikacji analizującej na jednostce przetwarzającej  

Aplikacja przetwarza dane wideo za pomocą odpowiedniego algorytmu 

Wynik działania algorytmu jest zapisywany w bazie

Dane są pobierane i przesyłane do wyświetlenia w panelu  

Na panelu aplikacji są prezentowane dane np. ile czasu spawał spawacz

Możliwości

Jakie są funkcje sky vision?

Monitorowanie pracy

Śledź i obserwuj w trybie ciągłym zdarzenia na stanowisku pracy np. brak pracownika, obłożenie stanowiska

Mierzenie czasu

Mierz ile czasu stanowisko jest zajęte, jak długo pracownik wykonywał zadanie, np. ile czasu trwało spawanie

Usprawnianie

Weryfikuj i wprowadzaj korzystne usprawnienia

Case study

Jak to wygląda w praktyce?

Korzyści

Co daje sky vision?

Zapobieganie
przestojom

Aplikacja dostarcza informacje o przestojach, co pomaga określić wąskie gardła i je wyeliminować. 

Parametryzacja
pracy

Aplikacja monitoruje w sposób ciągły, dzięki temu pomaga określić np. ile czasu trwa dana czynność lub proces wykonywany przez pracownika.

Monitorowanie
efektywności procesów

Aplikacja wspiera obserwowanie efektów wprowadzonych zmian w procesach przez zapis zebranych danych

Konrad Chebda

Konrad Chebda

Chief Operating and
Technology Officer